Yang diperlukan agar dunia tetap selaras hanyalah bila semua makhluk mengikuti hukum alam